Virkes-upproret

En kraftfull samling mot att sverige har Europas lägsta virkespriser


Gå med!

Om oss

Virkesupproret är ett ideellt initiativ att samla Sveriges skogsbrukare. Grundidén är att skapa en plattform som kan påverka samt skapa idéer till alternativa försäljningsvägar för att konkurrensutsätta traditionell inhemsk industri. Detta för att bryta den kartelliknande prissättning som har resulterat i att Sverige har Europas lägsta virkespriser.

Nu har vi 493 medlemmar som äger totalt 107825 hektar skog

Anmäl dig helt kostnadsfritt här:

ha

//form

Hur

Steg 1 - samla oss. Som privat skogsägare är det inte lätt att göra sin röst hörd. Men om vi är tusentals och tillsammans äger hundratusentals, eller millioner hektar skog blir det jobbigare att ignorera oss.


Om vi sedan tillsammans väljer att fokusera på påverkan eller att skapa alternativa sätt för avsättning på virke, det väljer vi tillsammans


Regler

Vi organiserar oss ideellt och demokratiskt. Grundaren (Peter Fredriksson) ansvarar för att all insamlad information endast stannar inom gruppen. All medlemsinformation som delas är anonym.


Vid första officiella mötet lämnas ansvaret att driva virkesupproret till vald styrelse utan kompensation. Vad som händer sedan bestäms demokratiskt.


Kontakt

info@virkesupproret.se